Biorezonans Terapi Uygulaması

Günümüz teknolojisinin sunduğu avantajlar sayesinde mevcut binlerce hastalık tam teşhisle netleştirilip tedaviye kavuşturulmaktadır. Modern tıbbın her geçen gün gelişerek ilerlemesinin bu detayda büyük katkısı bulunmaktadır. Bununla birlikte kimi hastalıklarda ya da kişilerin yaşadığı bağımlılık gibi ciddi sıkıntılarda modern tıp belli noktalarda tıkanmakta ve hızlı ilerleyememektedir. Bu gibi durumlarda dünya üzerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de geleneksel tıp ya da bütüncül tıp devreye girerek tedaviye destek vermektedir.

Biorezonans merkezi terapi uygulaması modern tıbbın en büyük destekçisi olarak hizmet veren bir alternatif tedavi şeklidir. Bu tedavide insan vücudunun açığa çıkardığı elektromanyetik titreşimlerden yararlanılır. Biorezonans terapi uygulamasının temelinde hücreleri oluşturan frekansların sahip olduğu frekans uyumu esas alınır. Mantığa göre hücre yapısını oluşturan frekansların bütününün uyum içinde olduğu bir frekans ağı söz konusudur ve bu ağ her hücre için “kendine özgü” yapıya sahiptir. Herhangi bir dış uyaran sebebiyle bozulmaya uğrayan hücre frekans ağı vücudu hastalıklara ya da olumsuz durumlara açık hale getirir. İşte biorezonans seansları bozulan bu frekans uyumunu tekrar yakalayarak vücudu eski stabil yapısına döndürmeyi amaçlar.

Biorezonans Terapi Uygulaması

Biorezonans terapi uygulaması seanslar şeklinde uygulanır ve her hastaya özgü özelliğe sahiptir. Diğer bir ifadeyle kişiye özgü tedavi olarak adlandırmak da mümkündür. Tedavinin başlangıcında mutlaka hastaya kan testi uygulanır. Bu test sayesinde hastanın sahip olduğu değerler süzgeçten geçirilir ve biorezonans terapisi hastanın özelliklerine göre uyarlanır. Bu aşamadan sonra hasta için seanslar başlayabilir.

Biorezonans tedavisinde seans sayısı hastanın tedavi gördüğü hastalık alanına, hastalığının ilerleme boyutuna ve hastanın tedavi için isteklilik derecesine göre değişiklik gösterir. 2 – 10 seans arasında ve ortalama 1.5 saat süren seanslar sonunda hemen her hastalığın çözüm odaklı sonuca ulaştırıldığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte tedavinin bittiği yasal dönem dışında hastanın üçer aylık periyotlarda tekrar gözden geçirilip değerlendirilmesi şarttır. Bu sayede kalıcı tedavi gerçekleşmiş olur.

Biorezonans terapi tedavisini diğer klasik yöntemlerden ayıran en önemli özelliklerinin başında kesin çözüm odaklı olması, süreç boyunca hastayı yıpratmaması, kısa süre içinde sonuca ulaşması ve tedavi boyunca hiçbir kimyasal ilaç kullanılmaması gelir.

Merkezimizde uyguladığımız biorezonans terapileri hakkında detaylı bilgi almak için Biorezonans Terapileri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Scroll to Top